Home Bible Studies விசுவாசத்தின் தந்தை ஆபிரகாம்
All Bible Studies

விசுவாசத்தின் தந்தை ஆபிரகாம்

விசுவாசத்தின் தந்தை ஆபிரகாமைபற்றிய வேதாகம கலந்துரையாடல்

 

கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பிரியமான சகோதரர்களே! ஆதியாகமம் 11 அதிகாரம் முதல் 25 அதிகாரம் வரையுள்ள வேதவசங்களில் ஆபிரகாமைபற்றிய உண்மை நிகழ்வுகளைக் கற்றுக்கொண்டு இந்தப்பக்கத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Lightbox